CAT | ESP | ENG

Cicle de presentacions dels treballs de recerca desenvolupats pel professorat de Bau

1ª edició  (octubre de 2013 – maig 2014)

> El materialismo de las cosas inmateriales, a càrrec del doctor Jaron Rowan.

> Las imágenes, esas grandes desconocidas…, a càrrec de Jorge Luis Marzo.

> Los grafitis del castillo de Cubelles, a càrrec de Jordi Planelles.

> Entre mainstream global y sharing aesthetics: declinaciones contemporáneas de la belleza en arquitectura, a càrrec del doctor Ramon Rispoli.

> ¿Existió alguna vez una gráfica pop catalana?, a càrrec de M. Àngels Fortea.

> Entre grafos y bits, a càrrec de Carla Boserman.

> Tentativas desde el entre, a càrrec de Jara Rocha.

> Els museus i la utilització fetitxista de la tecnologia, a càrrec de Josep Mª Marimón.

> Tecnologías de control y vigilancia en arte digital, a càrrec de la doctora Paloma González.

> Restauración de un espacio doméstico subterráneo con técnicas constructivas sostenibles, a càrrec de Mariona Genís.

> La materialidad de las imágenes fotográficas, a càrrec de Rebeca Gil.

> La experiencia del espacio en la obra fotográfica de Gordon Matta-Clark, a càrrec de Pierino dal Pozzo.


recerca_012ª edició (octubre  –  desembre 2014)

 

> From Scratch 1, a càrrec de: Carla Boserman, José Antonio Llorente, Jara Rocha i Jaron Rowan.

> From Scratch 2, a càrrec de: Carla Boserman, José Antonio Llorente, Jara Rocha i Jaron Rowan.

> Visiones críticas de la visualización, a càrrec de: Jeffrey Swartz i Enric Garrido.

> La competència digital en l’ensenyament del disseny, a càrrec de: Gloria Deumal i Cristina Fernández

> Imaginarios de la fotografía única: de la imagen latente a la imagen revelada; de la química a las sensaciones, a càrrec de: Pierino dal Pozzo i Rebecca Gil