CAT | ESP | ENG

I Jornades de Docència en Disseny – juliol 2015

Les Jornades de Docència en Disseny pretenen oferir a tot el professorat del Grau en Disseny un espai i un temps per poder compartir reflexions, inquietuds i experiències docents en l’entorn de l’avaluació com a part del procés d’aprenentatge.

Per Bau, la formació permanent del professorat és una eina de millora de la qualitat docent que té per finalitats:

  • Preservar la coherència del pla d’estudis.
  • Vetllar pel desenvolupament competencial de qualitat de l’estudiantat.
  • Cohesionar i alinear l’equip docent.
  • Afavorir el treball d’equip.
  • Consolidar la línia pedagògica pròpia del centre.
  • Avançar cap a un model formatiu propi.
  • Promoure la cultura del centre.

Les Jornades han estat organitzades per la Comissió d’Innovació Docent, formada per la Dra. Mariona Genís, Astrid Plantada, Marta Camps, Glòria Deumal i Josep M. Marimon

Objectius de les jornades

> Recordar y comprendre cadascuna de les competències (CB.CT.CG.CE)
> Analitzar el treball per competències.
> Reconèixer i entendre la  incidència de cadascuna de les diferents matèries que conformen el pla d’estudis en l’adquisició de les competències.
> Facilitar l’intercanvi d’experiències i la conversa entre iguals, per compartir,  analitzar i avaluar pràctiques docents i  activitats d’ensenyament-aprenentatge.
>Reflexionar i identificar el que no funciona i posar en valor l’excel·lència.
> Analitzar i avaluar els resultats d’aprenentatge de les diferents matèries  i valorar  la graduació (progressió seqüenciació) en relació a l’adquisició dels objectius d’aprenentatge.