CAT | ESP | ENG

Workshops

The 5th International Workshop on Higher Education

GREDITS participa en The 5th International Workshop on Higher Education, organitzat per la UVic-UCC amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” del 9 al 12 de juny de 2015. Unes jornades de recerca transversals de la UVic-UCC i els seus centres adscrits i vinculats, amb les que es vol promoure aliances amb altres centres acadèmics i de recerca de tot el món.

Descripció:
En la seva cinquena edició, el IWHE introdueix noves activitats com les conferències de recerca, basades en la investigació duta a terme a la Universitat de Vic-UCC i en els seus centres associats. A més, el IWHE inclourà tallers de capacitació sobre projectes educatius internacionals.

GREDITS, a través de les línies de recerca Innovació pedagògica en i mitjançant el disseny, Memòria històrica i identitat cultural en el disseny i Objectologies, participarà activament en diferents activitats i sessions.

Dimecres, 10 de juny:
15:30-17:00. Workshop: Matter Strikes Back II: Objects that Enquire.
Organitzat per la línia Objectologies.

Participants:
Dr. Jaron Rowan:
Coordinador d’Objectologies i membre de GREDITS. Coordinador de l’àrea d’Art de Bau, Centre Universitary de Disseny. Investigador i agitador cultural.
Dra. Olga Goriunova: Centre for Interdisciplinary Methodologies. University of Warwick, Coventry (UK).
Dra. Amparo Lasén: Professora de Sociologia de la Universidad Complutense de Madrid.

Dijous, 11 de juny:
11:30-12:30. Workshop: Political advertising. Presentation of a global archive (1989-2008).
Organitzat per la línia Memòria històrica i identitat cultural en el disseny.

Participants:
Jorge Luis Marzo:
Membre de GREDITS. Historiador, art curator, escriptor, investigador i professor de Bau, Centre Universitari de Disseny.
Dr. Arturo Fito Rodríguez: Artista i professor associat del Departament d’Arts i Tecnologia de la Facultat d’Arts de la Universitat del País Basc.

Divendres, 12 de juny:
09:30-12:30. Presentació: Reasearch and innovation for improving schools.
La línia Innovació pedagògica en i mitjançant el disseny presentarà el projecte CREARE.

Participants:
Dra. Mariona Genís:
Coordinadora de la línia Innovació pedagògica en i mitjançant el disseny. Professora de Bau, Centre Universitari de Disseny.
Marta Camps: Cap d’Estudis de Bau, Centre Universitari de Disseny.

12:30- 13:30. Conferència: Learning and creativity. How neuroscience studies can contribute. Organitzada per la línia Innovació pedagògica en i mitjançant el disseny.

Participant:
Dr. David Bueno:
Professor i Investigador del Departament de Genètica, de la UB.


TALLERS DE DOCÈNCIA EN DISSENY
Impartits per la doctoranda Mariona Genís Vinyals
Bau, Centre Universitari de Disseny (1, 2 i 3 de juliol del 2012; 4 i 5 de febrer, i 6 de setembre del 2013).
Aquests tallers sorgeixen de la necessitat, en primer lloc, de posar en comú un llenguatge pedagògic que permeti a tot el cos del professorat de Bau conèixer millor les tècniques docents actives que, en molts casos, ja s’estan aplicant des de fa molt de temps d’una manera innovadora; i en segon lloc, tenen com a objectiu formar sobre noves tècniques docents i nous enfocaments entorn de temes molt transcendents en la docència universitària i en el món del disseny, com són la creativitat i la seva avaluació, entre d’altres.