CAT | ESP | ENG

Workshops

THE 5TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON HIGHER EDUCATION 2015

GREDITS participa en The 5th International Workshop on Higher Education, organitzat per la UVic-UCC amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” del 9 al 12 de juny de 2015. Unes jornades de recerca transversals de la UVic-UCC i els seus centres adscrits i vinculats, amb les que es vol promoure aliances amb altres centres acadèmics i de recerca de tot el món.

Descripció:
En la seva cinquena edició, el IWHE introdueix noves activitats com les conferències de recerca, basades en la investigació duta a terme a la Universitat de Vic-UCC i en els seus centres associats. A més, el IWHE inclourà tallers de capacitació sobre projectes educatius internacionals.

GREDITS, a través de les línies de recerca Innovació pedagògica en i mitjançant el disseny, Memòria històrica i identitat cultural en el disseny i Objectologies, participarà activament en diferents activitats i sessions.

Dimecres, 10 de juny:
15:30-17:00. Workshop: Matter Strikes Back II: Objects that Enquire.
Organitzat per la línia Objectologies (GREDITS).

Participants:
Dr. Jaron Rowan:
Coordinador d’Objectologies i membre de GREDITS. Coordinador del Màster Universitari en Recerca i Experimentació en Disseny , Centre Universitary de Disseny. Investigador i agitador cultural.
Dra. Olga Goriunova: Centre for Interdisciplinary Methodologies. University of Warwick, Coventry (UK).
Dra. Amparo Lasén: Professora de Sociologia de la Universidad Complutense de Madrid.

Dijous, 11 de juny:
11:30-12:30. Workshop: Political advertising. Presentation of a global archive (1989-2008).
Organitzat per la línia Memòria històrica i identitat cultural en el disseny (GREDITS).

Participants:
Jorge Luis Marzo:
Membre de GREDITS. Historiador, art curator, escriptor, investigador i professor de Bau, Centre Universitari de Disseny.
Dr. Arturo Fito Rodríguez: Artista i professor associat del Departament d’Arts i Tecnologia de la Facultat d’Arts de la Universitat del País Basc.

Divendres, 12 de juny:
09:30-12:30. Presentació: Reasearch and innovation for improving schools.
La línia Innovació pedagògica en i mitjançant el disseny presentarà el projecte CREARE.

Participants:
Dra. Mariona Genís:
Coordinadora de la línia Innovació pedagògica en i mitjançant el disseny (GREDITS). Professora de Bau, Centre Universitari de Disseny.
Marta Camps: Cap d’Estudis de Bau, Centre Universitari de Disseny.

12:30- 13:30. Conferència: Learning and creativity. How neuroscience studies can contribute. Organitzada per la línia Innovació pedagògica en i mitjançant el disseny.

Participant:
Dr. David Bueno: Professor i Investigador del Departament de Genètica, de la UB.

Més informació…


THE 6TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON HIGHER EDUCATION 2016

Descripció:
En el VI International Workshop on Higher Education (IWHE) de la UVic-UCC, es van organitzar diversos simposis amb la finalitat d’establir aliances i col·laboracions amb altres investigadors i presentar resultats de recerca en curs, potenciant així la internacionalització del grup.

> Dijous 16 Juny:
UVic-UCC
Conferència: Media y materialismo
Participants:
Eleni Ikoniadou, Kingston University London
i Josian Llorente, BAU, Centre Universitari de Disseny, Barcelona.
Organitzada per Jaron Rowan, Coordinador del Màster Universitari en Recerca i Experimentació en Disseny, en el marc de les III Jornades d’Objectologies. Àtoms i Beats

> Dijous 16 Juny:
UVic-UCC
– 1ª Taula rodona: Inmaterial: Addressing the social implications of arte and design
Participants:
Mara Martínez, Jorge L. Marzo i Ramon Rispoli, tots ells membres de GREDITS.
– 2ª Taula rodona: Design, Aesthetics, and Biopolics
Participantes:
Esther Jordana (professora de BAU i col·laboradora de GREDITS), Óscar Guayabero (IDEP/IED) i Ramon Rispoli.
Organitzat per Ramon Rispoli, membre de GREDITS.

> Divendres 17 Juny:
BAU, Centre Universitari de Disseny, Barcelona
Conferències: Ritmo y materia
Participants:
– 10h Pepón Prades, BAU, Centre Universitari de Disseny, Barcelona
– 10.30h Eleni Ikoniadou, Kingston University London
– 11h Xavi Manzanares, Arquitecte i artista sonor
– 12h Clara Dorothee, Coreògrafa
– 12.30h Josian Llorente, BAU, Centre Universitari de Disseny, Barcelona

Instal·lació de ‘Ones hàptiques’ (de 3 en 3 persones, cada 15’) de Xavi Manzanares.

Més informació…


FORMACIÓ DEL PROFESSORAT


Tallers de Docència en Disseny (2012 – 2013)
Organitzats i impartits per Mariona Genís Vinyals, Bau Centro Universitari de Disseny

Els tallers es situen en el context de la progressiva incorporació dels estudis de disseny en el context educatiu europeu d’educació superior, en el qual el binomi aprenentatge/ensenyament esdevé competencial.

  1. Primer taller de docència en disseny. Introducció a les metodologies actives (1, 2 i 3 de juliol de 2012)
    En aquest context, el primer taller en de docència en disseny va tenir com a objectiu introduir les metodologies actives al professorat. i dotar-los d’eines didàctiques específiques  per a aquest nou enfoc compencial.
  2. Segon taller de docència en disseny. L’avaluació de la creativitat (4 i 5 de febrer de 2013)
    El segon taller va tenir com a objectiu aportar eines didàctiques perqué el professorat pogués incorporar noves maneres d’avaluar la creativitat, entenent que les competències que hi están vinculades poden ser complexes de valorar.
  3. Tercer taller de docència en disseny. Programació i guies docents (6 de setembre de 2013)
    El tercer taller va  incidir en la  programació i planificació de les assignatures fent énfasi en l’elaboració de guies docents i plans de treball.