CAT | ESP | ENG

Inmaterial. Diseño, Arte y Sociedad

Inmaterial és una revista científica dirigida a investigadors, professionals i docents que s’ocupen de l’art i del disseny des de les seves diferents vessants teòriques i pràctiques. L’ob­jectiu de la revista és sobrepassar les fronteres tradicionals d’aquestes disciplines per posar les seves reflexions a l’abast d’un públic el més ampli possible.

En les antípodes de la interpretació del disseny com simple activitat tècnica de problem-solving, defensem una visió de la dissenyadora i del dissenyador com operadors alhora intel·lectuals i materials, conscients de l’ampli ventall d’impli­cacions culturals, socials, artístiques, econòmi­ques i polítiques de les seves accions i capaces, per això, de fer-se les preguntes pertinents abans de formular possibles respostes.

En un moment d’evident reformulació de la pròpia noció de l’art i del disseny, així com de les seves premisses i objectius científics, la revista també contempla i comprèn les innovacions de caràcter epistemològic, metodològic, termi­nològic i de tota índole, que puguin afectar a les disciplines.

A partir d’aquests precedents, Inmaterial vol proporcionar un espai de reflexió i debat, rigorós i alhora àgil i dinàmic, sobre temes relacionats amb l’art i el disseny i amb la seva capacitat de transformació social.

Editorial: BAU Centre Universitari de Disseny
Coordinació editorial: Mara Martínez Morant i Ernesto Ramón Ríspoli


cc-by-sa

Publicació protegida sota una llicencia Creative Commons