CAT | ESP | ENG

Presentació

Partint de l’ideari de Bau, Centre Universitari de Disseny de Barcelona, i de l’interès i de la preocupació compartides pel seu equip docent investigador, l’any 2010 neix GREDITS, Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social.

Bau, com a centre pioner a impartir un grau oficial en Disseny, va establir el seu pla d’estudis amb l’objectiu de promoure una formació integral per a un nou perfil de dissenyador, contemporani i crític, que des del compromís social fos capaç d’investigar per innovar i aportar millores a les empreses i benestar a les persones.

Amb la implantació progressiva del grau en disseny, Bau va traçar el seu pla de recerca en el marc del Pla de Recerca i Transferència del Coneixement (2005-2010) de la UVic. Alhora va assumir el compromís, amb la Direcció General d’Universitats, d’implantar-lo amb l’objectiu d’equiparar-se a les universitats de l’Espai Europeu d’Educació Superior, les quals ja tenen una gran experiència en la recerca en disseny.

Finalment el gener de 2014, dins la convocatòria de suport als grups de recerca de Catalunya SGR (2014-16), GREDITS va ser reconegut com a Grup de Recerca Emergent per la Generalitat de Catalunya.