CAT | ESP | ENG

Línies d’investigació

Innovació pedagògica en i mitjançant el disseny

L’objectiu principal consisteix a trobar una base pedagògica específica en l’àmbit del disseny, que permeti centrar en un marc comú i internacional les metodologies actives experimentals aplicades, en molts casos, sense una consciència clara sobre quins seran els seus resultats; fer recerca sobre les diverses formes d’interacció entre el disseny i el seu aprenentatge, relacionant ambdós paràmetres amb els interessos socials canviants i estudiant com aquests canvis poden incidir en el disseny i en la pedagogia; potenciar la participació de l’equip docent en activitats relacionades amb la innovació docent, així com promoure l’intercanvi del resultat d’aquesta recerca amb altres equips de recerca pedagògica.

Coordinació: Dra. Mariona Genís Vinyals

 

Memòria històrica i identitat cultural en el disseny

Aquesta línia neix de l’interès historiogràfic d’entroncar el disseny amb el nostre passat a la recerca d’una identitat cultural en un món globalitzat. És la història la que crea identitat, que es desfigura quan s’ignora el context històric propi. El disseny en totes les seves variants es torna cada vegada més transitori, dinàmic i canviant, la qual cosa ens ha fet perdre la noció de les nostres identitats culturals. I ens interessa donar suport al rescat de l’herència cultural del disseny per tal de consolidar i expandir la nostra identitat. Parlar d’identitat vol dir aturar-nos en la recerca de les nostres fonts d’inspiració. Ara bé, som conscients de la responsabilitat que tenim els dissenyadors, com a creadors culturals, d’educar i expandir aquests valors a les futures generacions?

Coordinació: Dra. Teresa Martínez Figuerola

 

Objectologies

És una línia de recerca entorn de les condicions estètiques i polítiques dels objectes i les tecnologies en les diferents materialitats. En el marc referencial hi conflueixen disciplines i àrees de pensament: els estudis de cultura, ciència i tecnologia, la teoria de l’actor-xarxa, els nous materialismes, el realisme especulatiu, la futurologia, la teoria afectiva… La finalitat general és estudiar les condicions materials dels objectes en un sentit ampli: escales, durabilitats, pesos, volums, atraccions, dispersions, etcètera. Deixant de banda l’estudi dels usos socials d’objectes i tecnologies, pretenem relacionar-nos amb les seves ontologies, entenent els processos d’individualització, coproducció i articulació com a gestos fonamentals per comprendre el complex teixit de la materialitat.

Coordinació: Dra. Blanca Callén