CAT | ESP | ENG

Línies d’investigació

Memòria històrica i construcció cultural de l’art i el disseny

Línia que neix de l’interès historiogràfic per entroncar el disseny i l’art en una genealogia de la recerca d’una identitat cultural en un món globa­litzat. El disseny i l’art en totes les seves variants es torna cada vegada més transitori, dinàmic i canviant, la qual cosa porta a hibridar identitats culturals. Per altra banda, les transformacions en el sistema comunicacional contemporani, que potencien cada cop més els llenguatges iconogràfics, conviden a una major atenció a l’hora d’explorar nous fenòmens polítics, socials i creatius en termes d’evolució de la memòria històrica de l’art i del disseny. Per tant, és interès també de la línia donar suport a relectures i revisions complexes sobre els fenòmens culturals, cosa que es portarà a terme a través de l’àrea de recerca anomenada Iconologies. Des d’aquesta àrea es realitzaran les revisions historiogràfiques necessàries que permetin analitzar el canvi de paradigma que la iconografia ha exercit en la societat.

Coordinador de la línia: Dr. Jorge L. Marzo


Pedagogia i disseny

La línia se situa en el context de la progressiva incorporació de les metodologies actives en els estudis universitaris de disseny. En aquest context, la línia fa recerca sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge del disseny amb una mirada crítica que permet aprofundir en els límits, tensions i oportunitats que es presenten en aquests àmbits.

Partint de les interseccions existents entre els aprenentatges del disseny històric, contemporani i futur, la línia explora, en primer lloc, la manera en què nous contextos i eines heterogènies d’aprenentatge poden connectar i hibridar el disseny amb altres àmbits, disciplines i sabers per tal d’afrontar escenaris de transformació constant. En segon lloc, també s’interessa en la manera en què aquests nous contextos, eines i metodologies es poden desplaçar, mitjançant recursos inventius i pràctiques experimentals, cap a tots els àmbits i etapes del procés educatiu. L’objectiu, en aquest cas, és analitzar quins són i on estan els límits d’aquest desplaçament des del disseny d’objectes, espais, dispositius i entorns d’aprenentatge en contextos educatius diversos.

Coordinadora de la línia: Dra. Mariona Genís Vinyals