CAT | ESP | ENG

Seminaris


LA RECERCA ACADÈMICA


Seminari de formació a càrrec de la doctora Mara Martínez i el doctor Ernesto Ramon Rispoli, dirigit als estudiants de Grau en Disseny, Bau Centro Universitari de Disseny (gener 2013)

Com es desenvolupa una recerca en el camp del disseny? Quines eines la permeten i quins són els “secrets de l’ofici” que faciliten el treball d’un investigador? Aquest seminari es va plantejar especialment per introduir a l’alumne al món de la recerca acadèmica, dotant-ho de les eines i tècniques fonamentals: des de l’elecció de l’enfocament metodològic, la pròpia recerca, la recopilació i la selecció crítica de les fonts i tècniques de recerca, fins als criteris per a una correcta redacció d’un treball de cerca.


FORMACIÓ DEL PROFESSORAT


I Seminari de recerca en Disseny
Organitzat per Mariona Genís Vinyals, Bau Centro Universitari de Disseny (18 de setembre de 2015)

L’objectiu del seminari és compartir i debatre i proporcionar coneixements sobre què és la recerca en disseny i com l’hem d’entendre en Bau.

Continguts:

> Ponència “Obrint la mirada de projectes: obertura a noves maneres de recerca en disseny” a càrrec de Josep Maria Marimon i Jaron Rowan. Convidats tots els professors de projectes de BAU.
> Part 1: L’assignatura de projectes: preparem per a la complexitat
A mesura que la societat va demanant una major implicació del dissenyador a l’hora abordar part dels problemes que existeixen, hem d’anar millorant i aprofundint la formació que donem als nostres estudiants. Perquè l’estudiant estigui capacitat per afrontar els reptes reals convé que ho preparem per a la complexitat.
Ja no serveixen esquemes tancats, ni visions reduccionistas que limitaven la funció del dissenyador al simple creador de coses boniques al servei de la persuasió, venda i captació de clients. El context actual ens obliga a despertar en els estudiants el seu potencial crític, reflexiu, i compromès.
Davant aquest nou panorama, ens apareixen preguntes molt importants que tenen un impacte directe en el nostre dia a dia a les aules:
Què és allò específic de les assignatures de projectes respecte a totes les altres? Què converteix l’assignatura en totalment in-dispensable dins de la formació d’un dissenyador? I per tant, quins són els continguts in-dispensables que hem de treballar en classe per preparar per a la complexitat? Quina responsabilitat té l’assignatura en relació a la recerca? I dins del context actual, com s’entén l’assignatura de projectes en BAU?
> Part 2: Recerca en el disseny: obrim la mirada.
Un dels reptes que s’ha trobat l’àmbit del disseny en transformar-se en una disciplina d’ensenyament universitari és com relacionar-se i incloure la recerca com a part del seu programa pedagògic. Si la veritat és que existeix molta recerca sobre o entorn del disseny, són menys les experiències de recerca reglades que parteixen del propi disseny. Discutirem i analitzarem aquesta realitat veient com es poden arribar a establir metodologies de recerca amb i des del disseny. Aquí és on ens trobarem amb hibridacions, adaptacions i espais d’experimentació en el qual la recerca més academicista ha d’enfrontar-se a formes de recerca materials i situades, amb objectes i processos provinents del disseny.


II Seminari de recerca en Disseny
Organitzat per Jaron Rowan – Coordinador de l’àrea d’Art del Grau en Disseny i del Màster en Recerca i Experimentació en Disseny. Coordinador de la línia de recerca Objectologies, Josep Mª Marimon – Coordinador de l’àrea de Projectes del Grau en Disseny, Josian Llorente – Docent a l’àrea d’Art del Grau en Disseny i del Màster en Recerca i Experimentació en Disseny i Blanca Callén – Docent a l’àrea de Projectes del Grau en Disseny i al Màster en Recerca i Experimentació en Disseny. Bau Centro Universitari de Disseny (20 de setembre de 2016)

Continguts:

> BLOC 1 – Investigar Disseny

  • Investigar EL disseny
  • Investigar AMB el disseny
  • Investigar EN disseny

> BLOC 2 – Dissenyo < = > ≠ Ciència

  • Mètodes que no donen el mateix resultat
  • Disseny generatiu i paramètric

> BLOC 3 – Què és una Pregunta de Recerca? El camí des de la intuïció fins a la hipòtesi.

> BLOC 4 – Eines de recerca en disseny

  • Documentació
  • Tinkering / Cacharreo
  • Màquines de pensar