CAT | ESP | ENG

Tesis en curs

Títol:  El viatge fílmic. Recerca a través de la creació cinematogràfica
Doctorand/a: Pau Pericas
Dirección de la tesis: Dra. Rebecca Gil Mutell (Bau – UVic-UCC)
Co-dirección de la tesis:  Dr. Jaron Rowan (Bau – UVic-UCC)


Títol: Impacte de la interacció en els sistemes generatius
 digitals de tipus gràfic i audiovisual
Doctorand/a: Anna Carreras
Dirección de la tesi: Dr. Ramon Rispoli (Bau – UVic-UCC)
Codirector/a de la tesi: Dra. Lali Barrière (UPC)


Títol: Iconografía política i praxis artística
Doctorand/a: Ignasi Prat Altimira
Direcció de la tesi: Dr. Jorge Luis Marzo (Bau – UVic-UCC)


Títol: De la casa a la ciudad. Una aproximación a la biopolítica del espacio doméstico contemporáneo
Doctorand/a: Silvia Bernard Lage
Direcció de la tesi: Dr. Ramon Rispoli (Bau – UVic-UCC)