GREDITS

Cuadernos BAU

Direcció de la col·lecció: Dra. Teresa Martínez
ISSN (Ed. Impresa): 2385-3727
ISSN (Ed. Digital): 2385-3735
Depósito Legal: B 16370-2014

Cuadernos BAU reuneix el catàleg de les memòries de Treballs Fi de Grau (TFG) presentats i aprovats per estudiants de Re-titulació i del Grau en Disseny de Bau, Centre Universitari de Disseny, des de 2013 fins a 2018.

Són treballs de recerca amb un fort compromís social que suposen, a més, importants aportacions en el marc teòric i pràctic ja que diagnostiquen i estudien la realitat més pròxima i les tendències.

Tots els projectes han estat acompanyats per un equip de tutors i assessors d’implicació acadèmica i professional entorn de l’art, el disseny i la cultura que han anat obrint possibilitats i camps d’actuació.

→ Més publicacions de BAU ediciones – GREDITS

cc-by-sa

Publicació protegida sota una llicència Creative Commons

CUADERNOS BAU 07
Catálogo de memorias
de los Trabajos
de Fin de Grado
del Grado
en Diseño
Curso 2017 – 2018

PDF

CUADERNOS BAU 06
Catálogo de memorias
de los Trabajos
de Fin de Grado
del Grado
en Diseño
Curso 2016 – 2017

PDF

CUADERNOS BAU 05
Catálogo de memorias
de los Trabajos
de Fin de Grado
del Grado
en Diseño
Curso 2015 – 2016

PDF

CUADERNOS BAU 04
Catálogo de memorias
de los Trabajos
de Fin de Grado
del Grado
en Diseño
Curso 2014 – 2015

PDF

CUADERNOS BAU 02
Catálogo de memorias
de los Trabajos
de Fin de Grado
del Grado
en Diseño
Curso 2013 – 2014

PDF

CUADERNOS BAU 01
Catálogo de memorias
de los Trabajos
de Fin de Grado
del Grado
en Diseño
Curso 2012 – 2013

PDF