III Jornada d’Objectologies: Àtoms i beats

objet03Organitza: GREDITS
Línia d’investigació: Objectologies
Coordinació: Dr. Jaron Rowan i Dra. Blanca Callén

Descripció: En aquesta ocasió es va proposar abordar les condicions de la matèria d’un fenomen específic i complex com és el ritme.

Durant dos dies es va parlar i experimentar amb objectes i cossos, en un temps difús i un espai percebut, construït i habitat més enllà de la vista; un espai rítmic que transforma i ens transforma.

Web de la Jornada: http://objetologias.tumblr.com/jornadasIII
Social Media:
 Blog
 / Facebook
Twitter: @objetologias