El Congrés Polítiques de la interfície pretén reflexionar sobre el paper i la incidència de les interfícies en l’univers de les eines del sistema productiu contemporani. De quina manera es configuren i es produeixen els imaginaris creatius, polítics, laborals, econòmics i culturals en el marc d’un sistema universalitzat d’interfícies, que promet ésser natural, transparent, simple i accessible? Quines respostes i quines accions es poden articular des d’unes pràctiques del disseny que volen qüestionar les utopies derivades d’una comunicació cada cop més subjecta a l’imperi del control? Com es poden configurar aliances entre el disseny, el món del pensament i l’acció crítica amb uns relats industrials i institucionals vinculats a les teologies tecnològiques?

Aquesta iniciativa es planteja com un fòrum de trobada en què s’apleguen, es debaten i es difonen diverses aproximacions, experiències i pràctiques dels àmbits del disseny, la filosofia política, l’art, l’activisme o els estudis de comunicació, tant des d’unes perspectives en format acadèmic com no-acadèmic.

 

El congrés és una iniciativa amb tres matrius:

 • GREDITS (Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social) de Bau, Centre Universitari de Disseny de Barcelona, que vol impulsar noves mirades, reflexions i pràctiques en l’àmbit del disseny i la creació.
 • IMAGIT / BCN: consorci europeu de recerca multidisciplinària finançat pel programa «Europa Creativa» de la UE, del qual HANGAR (Centre de Producció i Recerca d’Arts Visuals a Barcelona) és part. L’objecte del programa a Barcelona és la recerca pràctica sobre l’estat de la qüestió amb relació a les estètiques, les mecàniques i les polítiques que són subjacents a les interfícies.
 • El Grup de Recerca MEDIACCIONS, de la Universitat Oberta de Catalunya.

 

El congrés compta també amb la col·laboració dels grups de recerca següents:

L’objectiu general del congrés és proporcionar als participants l’oportunitat de dialogar amb un conjunt ample i contrastat d’idees, experiències i pràctiques sobre el rol i la configuració de les interfícies amb relació al disseny i a la seva responsabilitat en el món de la comunicació. Alhora, el congrés vol bastir un teixit local, nacional i internacional de pensadors i de creadors de diversos àmbits i contextos que impulsi noves perspectives crítiques a l’hora de pensar i donar forma a la comunicació contemporània.

 

Objectius específics:

 • Respondre a l’aparent neutralitat de les màquines i a l’impacte d’aquesta falsa neutralitat en la producció del sentit social.
 • Desconstruir el relat de les interfícies com a dispositius de «rendiment del treball», també en l’àmbit del disseny.
 • Mostrar els processos de tensió entre les necessitats funcionals industrials (la dictadura de les ciències socials sobre les eines del disseny) i el feedback social provocat per la seva difusió; tensió que acaba transformant les mateixes interfícies, sia forçant canvis o protegint-les del canvi.
 • Qüestionar el fet que les màquines que tenim a disposició són «les millors que podem tenir ara per ara».
 • Explorar camins interpretatius de la interfície sota criteris no-mecanicistes derivats de l’actual tecnificació dels imaginaris culturals.
 • Analitzar les interfícies actuals com a vehicles del procés d’estatització de l’economia política d’avui i les relacions humanes.
 • Analitzar les alternatives a les interfícies recents en l’àmbit de la metodologia de la docència del disseny.
 • Analitzar els efectes de les interfícies estandarditzades que tenim a disposició en la configuració de l’ordre social.
 • Reflexionar sobre les paradoxes i les solucions de les tecnologies i els efectes interficials des de la praxi i la materialitat del disseny. Destacarem l’aspecte ideològic de les decisions que trobem en les interfícies i seguirem la línia encetada en el projecte «Interface Manifesto».