Congressos

II Interfaces Politics. Research and knowledge transfer

International Conference

Després de la post-veritat

Comité organitzador:  Bani Brusadin, Jorge Luis Marzo (GREDITS) i Rebecca Mutell (GREDITS)

Dates del Congrés: 28-29-30 novembre, 2018

Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny
Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona – Catalunya / Espanya

En col·laboració amb: Hangar, Artnodes i MACBA

Creativitat crítica en l’era de les multi-veritats. Perspectives des de l’art, el disseny, la tecnologia, la pedagogia, l’activisme i altres pràctiques creatives col·lectives.

Més informació: https://www.gredits.org/interfacepolitics/ca/

Proceding book: LINK

I Interfaces Politics. Research and knowledge transfer

International Conference

Comité organitzador:  Pau Alsina (Mediaccions, UOC), Jorge Luis Marzo (GREDITS) i Tere Badia (HANGAR)

Dates del Congrés: 27, 28 i 29 d’abril de 2016

Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny. Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona – Catalunya / Espanya

En col·laboració amb: Hangar i Mediaccions (UOC)

L’objecte del primer Congrés Interface Politics (abril de 2016) era reflexionar sobre el paper i la incidència de les interfícies en l’univers de les eines del sistema productiu, i com configuren i produeixen els imaginaris creatius, polítics, laborals, econòmics i culturals en el marc d’un sistema comunicatiu, universal, naturalitzat, transparent, simple i accessible. L’objectiu era explorar respostes i accions des d’unes pràctiques creatives que volen qüestionar les utopies que se’n deriven.

Més informació: https://www.gredits.org/interfacepolitics/ca/1r-congres-interface-politics/

Proceding book: LINK

Bau Design Forum 2018
4a edició

DESIGN AS PROBLEM-MAKING

Coordinació científica:  Ramon Rispoli (GREDITS)

Comité  científic: Teresa Martínez (GREDITS), Rebecca Mutel (GREDITS)

Dates del Fòrum: setembre de 2015

Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona

Ens vam proposar reflexionar col·lectivament entorn de maneres, reptes i oportunitats d’un disseny entès no com a pràctica solucionista i confinada en el domini tècnic dels «experts», sinó més aviat com a espai obert de problematización (cosmo)política.

Llibre d’actes: LINK

Bau Design Forum 2017
3a edició

HANDLE WITH CARE

Coordinació científica:  Ramon Rispoli (GREDITS)

Comité  científic: Teresa Martínez (GREDITS), Rebecca Mutel (GREDITS)

Dates del Fòrum: 21-22 de setembre de 2015

Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona

Com pot el disseny integrar la necessitat de transformació del món present amb la cura dels ecosistemes sobre els quals opera? Com pot enfrontar-se, a la vegada, a la urgència de les preguntes i de la complexitat de les respostes?

A BAU Design Forum 2017 es reflexionarà i es debatrà sobre les implicacions socials, polítiques i ambientals de qualsevol acte de disseny, entès com a acte de transformació del món en què vivim.

Les jornades es van complementar amb una taula rodona entre els speakers del dia i la presentació de diferents TFGs dels estudiants de BAU sota el nom de TFG Talks

Llibre d’actes: LINK

Bau Design Forum 2016
2a edició

Coordinació científica:  Ramon Rispoli (GREDITS)

Dates del Fòrum: setembre de 2016

Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona

Els dies 29 i 30 del mes de setembre del 2016, va tenir lloc la 2a Edició del BAU Design Forum, unes jornades interdisciplinàries de disseny i comunicació amb conferències i taules rodones.

Bau Design Forum 2015
1a edició

Coordinació científica:  Ramon Rispoli (GREDITS)

Dates del Fòrum: 29 i 30 del mes de setembre del 2015

Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona

Al setembre de 2015, Bau i GREDITS van organitzar la primera edició del Bau Design Forum, unes jornades interdisciplinàries de disseny amb conferències i workshops que va comptar amb figures com Rocco Verdult, Toormix, Lucca Macri o Gabor.

Bau Design Forum engloba les jornades Typoweek i Animotion Days centrades en el disseny gràfic, l’audiovisual i l’animació respectivament, i aposta per un concepte de jornada global on les diferents disciplines del disseny interactuen i es fusionen obrint noves vies de recerca i anàlisi.

Partint de que el rol del dissenyador tradicional està mutant, Bau Design Forum neix amb la voluntat de ser un punt de trobada i reflexió entorn la multidisciplinariedad del disseny, la seva funció a la societat i la seva capacitat de transformació social.

II Fòrum d’Animació 2017

Dones i cinema d’animació:
la indústria des dels marges

Coordinació científica:  Teresa Martínez (GREDITS), Rebecca Mutell (GREDITS) i Maria Pagès (GREDITS)

Dates del Fòrum: 2017

Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona

El segon Fòrum d’Animació ha estat organitzat amb l’objectiu de recuperar de l’oblit aquelles dones que es van dedicar als diferents camps de l’animació al nostre país. Aquesta és una tasca urgent, ja que les seves aportacions corren el perill de perdre’s amb els avenços i la implantació de les tecnologies digitals. Els resultats dels debats, les conferències i ponències dutes a terme durant el II Fòrum d’animació queden en aquesta segona publicació sota el títol: Dones i cinema d’animació: la indústria des dels marges.

Llibre d’actes: LINK

I Fòrum d’Animació 2016

Recuperació del patrimoni històric del cinema d’animació a Catalunya

 

Coordinació científica:  Teresa Martínez (GREDITS) i Maria Pagès (GREDITS)

Comité  científic: Teresa Martínez (GREDITS), Maria Pagès (GREDITS)

Dates del Fòrum: 2016

Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona

El Fòrum té com a objectiu principal recuperar el patrimoni històric del cinema d’animació a Catalunya.

El Fòrum d’animació pretén ser un espai de reflexió sobre la incidència de l’animació dels pioners en el cinema del moment i la seva contribució al llenguatge de l’animació actual. El primer fòrum (2016) va ser organitzat per GREDITS i va comptar amb la participació de nombrosos investigadors del món de la il·lustració, l’animació, el còmic i la restauració.

Llibre d’actes: LINK

Jornades

bodies_
perceptions_
design

Coordinació científica:  Mara Martínez Morant (GREDITS), Ramon Rispoli (GREDITS) i Paloma González (GREDITS)

Amb la participació de la Institució Milà i Fontanals / CSIC

Dates: 15 de novembre de 2018

Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona

bodies_ perceptions_design reflexiona al voltant de conceptes com el cos, les percepcions i el disseny, i pretén crear un punt de confluència on els diferents corrents teòriques i pràctiques influeixen i il·luminen sabers que fan créixer el disseny, convertint-lo en un coneixement i una eina fonamental per a entendre el món.

Llibre d’actes: LINK

Re-Thinking Pattern

Lògica, cos i funció

Coordinació científica:  Mara Martínez Morant (GREDITS)

Dates: 26 de marzo  de 2015

Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona

A causa dels canvis socials i la velocitat amb què el sistema de la moda s’ha constituït en les últimes dècades, cal una reflexió profunda sobre la construcció i la materialització del disseny sobre un cos en constant evolució. “Re-thinking Pattern” és un fòrum de diàleg i d’intercanvi d’idees, dins un marc de recerca científica, que gira sobre tres eixos fonamentals: cos, patró, futur.

La Jornada que plantejar una anàlisi sobre l’estat del cos i del patró, i va explorar de manera rigorosa i documental els canvis existents, proposant sistemes col·laboratius per al futur.

Re-Thinking Pattern

Lògica, cos i funció

Les Jornades de Docència en Disseny pretenen oferir a tot el professorat del Grau en Disseny de BAU un espai i un temps per poder compartir reflexions, inquietuds i experiències docents en l’entorn de l’avaluació com a part del procés d’aprenentatge.

Organització: Comissió d’Innovació Docent de BAU, formada per Mariona Genís (GREDITS), Astrid Plantada (BAU) i Marta Camps (BAU, Cap d’estudis)

Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona

Sessions realitzades:

2019: Reptes contemporanis, una oportunitat en la pedagogia del disseny
2018: L’autoregulació de l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge
2017: De-re-construir propostes pedagògiques
2016: L’avaluació per competències
2015: L’aprenentatge competencial
2014: Avaluació de la creativitat
2013: Metodologies i planificació de l’aprenentatge

Insòlites mirades
2017

Coordinació científica:  Mariona Genís Vinyals (GREDITS)

Organitza: GREDITS, DIIP y BAU, Centre Universitari de Disseny

Dates: gener de 2017

Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona

Al gener de 2017 es va celebrar en BAU, Centre Universitari de Disseny, la 10ª edició d’”Insólitas Miradas”, una jornada de formació per a mestres co-organitzada per GREDITS, l’entitat DIIP-REGGIO EMILIA i BAU, què ha estat la segona col·laboració entre les 3 entitats.

En aquesta nova edició el focus temàtic es va centrar en el material reciclat com a element creatiu a l’aula de formació infantil i de primària, prenent com a exemple el projecte REMIDA, Centre de Reciclatge, Art i Educació, desenvolupat en el context educatiu Reggio Emilia (Itàlia). Aquest projecte va ser presentat per la tallerista i dissenyadora italiana, Eloisa Vaig donar Rocco, directora del mateix.

Més informació: http://www.diip.es/insoacutelitas-miradas.html

Insòlites mirades
2015

Coordinació científica:  Mariona Genís Vinyals (GREDITS)

Organitza: GREDITS, DIIP y BAU, Centre Universitari de Disseny

Dates: novembre de 2015

Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona

Al novembre de 2015, es va celebrar a Bau, Centre Universitari de Disseny, la jornada formativa “Insólitas miradas” Proyectar contextos educativos en la escuela: diálogo entre pedagogía, diseño y arquitectura, co-organitzada per GREDITS, DIIP i Bau, Centre Universitari de Disseny.

El cicle planteja projectar nous contextos educatius en la formació mitjançant el diàleg entre pedagogia, disseny i arquitectura.

Més informació: http://www.diip.es/insoacutelitas-miradas.html

III Jornades de
Objectologies
2016
Àtoms i beats

Coordinació científica:  GREDITS (línia d’Objectologies)
Organitza: GREDITS y BAU, Centre Universitari de Disseny
Dates: juny de 2016
Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona

Objectologies és una línia de recerca iniciada en 2013 en el context del grup de Recerca en Disseny i transformació social de Bau (GREDITS). Sorgeix amb l’objectiu de reflexionar i treballar entorn de les condicions estètiques i polítiques dels objectes i les tecnologies en les seves diferents materialitats. Especulant des de la pràctica quotidiana i la teoria sobre les potencialitats i la *relacionalidad d’humans i no-humans, tractem d’abordar algunes tensions dels nostres presents culturals.

Amb l’ocasió de les terceres jornades de la línia de recerca Objectologies, proposem abordar les condicions de la matèria d’un fenomen específic i alhora notablement complex: el ritme.

Més informació: https://objetologias.tumblr.com/jornadasIII

II Jornades de
Objectologies
2016
Objectes que objecten

Coordinació científica:  GREDITS (línia d’Objectologies)
Organitza: GREDITS y BAU, Centre Universitari de Disseny
Dates: juny de 2015
Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona

Objectologies és una línia de recerca iniciada en 2013 en el context del grup de Recerca en Disseny i transformació social de Bau (GREDITS). Sorgeix amb l’objectiu de reflexionar i treballar entorn de les condicions estètiques i polítiques dels objectes i les tecnologies en les seves diferents materialitats. Especulant des de la pràctica quotidiana i la teoria sobre les potencialitats i la *relacionalidad d’humans i no-humans, tractem d’abordar algunes tensions dels nostres presents culturals.

Per al segon lliurament de les Jornades d’Objectologies voldríem cedir les tarimes i atendre les propostes d’aquests objectes que qüestionen i indaguen. Objectes que medien a/amb/per a altres objectes: memes, formularis, vídeos online, selfies i gifs. Sobre els quals pensem i que [atenció!] ens pensen, ens compten… ens objecten.

Més informació: https://objetologias.tumblr.com/jornadasII

I Jornades de
Objectologies
2015
La matèria contraataca

Coordinació científica:  GREDITS (línia d’Objectologies)
Organitza: GREDITS y BAU, Centre Universitari de Disseny
Dates: juny de 2015
Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona

Objectologies és una línia de recerca iniciada en 2013 en el context del grup de Recerca en Disseny i transformació social de Bau (GREDITS). Sorgeix amb l’objectiu de reflexionar i treballar entorn de les condicions estètiques i polítiques dels objectes i les tecnologies en les seves diferents materialitats. Especulant des de la pràctica quotidiana i la teoria sobre les potencialitats i la *relacionalidad d’humans i no-humans, tractem d’abordar algunes tensions dels nostres presents culturals.

La I Jornada d’Objectologies, pretén ser un primer temps d’observació per a seguir els moviments i tàctiques que poden desplegar els objectes en un espai acadèmic en el qual gaudeixen d’un inusual protagonisme: una escola de disseny.

Més informació: https://objetologias.tumblr.com/jornadas

Seminaris i workshops

I Seminari de recerca en Disseny

Coordinació científica: Mariona Genís Vinyals (GREDITS)

Dates: 18 de setembre de 2015

Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona

L’objectiu del seminari és compartir i debatre i proporcionar coneixements sobre què és la recerca en disseny i com l’hem d’entendre en Bau.

La recerca acadèmica

 

Coordinació científica: Mariona Genís Vinyals (GREDITS) i Ramon Rispoli (GREDITS)

Dates: gener de 2013

Lloc: BAU – Centre Universitari de Disseny Carrer Pujades 118, 08005 Barcelona

Seminari de formació dirigit als estudiants de Grau en Disseny, Bau Centro Universitari de Disseny.

Com es desenvolupa una recerca en el camp del disseny? Quines eines la permeten i quins són els “secrets de l’ofici” que faciliten el treball d’un investigador? Aquest seminari es va plantejar especialment per introduir a l’alumne al món de la recerca acadèmica, dotant-ho de les eines i tècniques fonamentals: des de l’elecció de l’enfocament metodològic, la pròpia recerca, la recopilació i la selecció crítica de les fonts i tècniques de recerca, fins als criteris per a una correcta redacció d’un treball de cerca.

The 6th International Workshop on Higher Education
2016

 

Organització: GREDITS participa en The 5th International Workshop on Higher Education, organitzat per la UVic-UCC amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”.

Dates: 13 al 17 de juny de 2016

Lloc: UVic – UCC (Universitat de Vic – Universitat central e Catalunya i BAU – Centre Universitari de Disseny

En el VI International Workshop on Higher Education (IWHE) de la UVic-UCC, es van organitzar diversos simposis amb la finalitat d’establir aliances i col·laboracions amb altres investigadors i presentar resultats de recerca en curs, potenciant així la internacionalització del grup.

Més información: https://mon.uvic.cat/international-workshop/6th-international-workshop-on-higher-education-2016/

The 5th International Workshop on Higher Education
2015

Organització: GREDITS participa en The 5th International Workshop on Higher Education, organitzat per la UVic-UCC amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”.

Dates: gener de 2013

Lloc: UVic – UCC (Universitat de Vic – Universitat central e Catalunya

GREDITS participa en The 5th International Workshop on Higher Education, organitzat per la UVic-UCC amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” del 9 al 12 de juny de 2015. Unes jornades de recerca transversals de la UVic-UCC i els seus centres adscrits i vinculats, amb les que es vol promoure aliances amb altres centres acadèmics i de recerca de tot el món.

Descripció:
En la seva cinquena edició, el IWHE introdueix noves activitats com les conferències de recerca, basades en la investigació duta a terme a la Universitat de Vic-UCC i en els seus centres associats. A més, el IWHE inclourà tallers de capacitació sobre projectes educatius internacionals.

Més información: https://mon.uvic.cat/international-workshop/previous-editions/5th-international-workshop-on-higher-education-2015/

Altres accions de divulgació

Fons espots electorals

Gràcies a la donació dels directors del projecte Jorge Luis Marzo i Arturo Fito Rodríguez, amb el mutu interès de donar a conèixer les recerques centrades en el disseny i la comunicació visual, l’arxiu ha passat a formar part del fons documental de GREDITS.

El fons es compon d’un total de 2.800 espots electorals, emesos en els mitjans de 70 països des del 1989, any de la caiguda del Mur de Berlín, fins a 2008.

Aquí podeu consultar el fons.

Donació

La Drs. Teresa Martínez Figuerola va fer una donació al Museu del Disseny Hub de Barcelona (DHUB) d’una part de l’obra gràfica d’Alexandre Cirici Pellicer feta durant la dècada dels anys 50 (gener 2014).

L’objectiu d’aquesta donació és crear una col·lecció de l’obra més representativa d’aquest autor, resultat de la recerca de la investigadora en el treball de tesi doctoral Gráfica publicitaria: La trayectoria profesional de Alexandre Cirici Pellicer (1914-1983). Una biografía gráfica. Aquesta col·lecció ha passat a formar part del fons patrimonial de la ciutat de Barcelona i es pot visitar a l’exposició permanent del Museu del Disseny de Barcelona, on forma part de la secció dels pioners del disseny gràfic a Espanya.