‘Inmaterial #12’: Actuar en la emergencia. Repensar la agencia del diseño durante (y después de) la covid-19

El número 12 de Inmaterial, editat per Jorge Luis Marzo y Ramon Rispoli, neix associat al programa trianual d’investigació (2021-23) Actuar en la emergencia. Repensar la agencia del diseño durante (y después de) la covid-19, coproduït per la Real Academia de España en Roma (RAER) i GREDITS (Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social), amb la participació de diverses universitats i centres de recerca i creació catalans i italians.

La convocatòria del número, dirigida tant als participants del programa com a la comunitat acadèmica externa, ha donat com a resultat un conjunt d’aportacions centrades en la interrelació del fenomen de la pandèmia amb dominis com l’espai educatiu, el disseny de la informació d’emergència o el discurs especista.

Entre les contribucions, destaquen els textos de Mara Martínez Morant, investigadora de GREDITS, i d’Anna Carreras, artista digital professora de BAU.

L’últim número d’Immaterial compta amb els següents articles:

Julia Ross i Claudine Jaenichen reflexionen sobre la capacitat del disseny gràfic de comunicar informació crucial a la ciutadania en temps d’emergència.

Aslı Alanlı proposa reconceptualitzar la universitat com una “emergència ontològica” el més oberta i plàstica possible, fugint de qualsevol determinisme social o tecnològic.

Laura Galluzzo i Ambra Borin posen el focus en l’ocasió que presenta la pandèmia per a repensar les nostres ciutats i experimentar amb models urbans alternatius basats en conceptes com a inclusió, participació i proximitat.

El col·lectiu italià Living Sphere explora com el pensament ecològic de Haraway, Tsing i Morton interroga els espais que la pandèmia ha contribuït a posar en primer pla, en una contínua negociació entre entitats humanes i no humanes, entre espais privats i públics.

NOTbirds. © Diego Suárez

Mara Martínez Morant traça les conseqüències perverses del relat de l’origen animal de la COVID-19, reconeixent en la nostra interdependència simbiòtica amb altres espècies el punt de partida irrenunciable per a poder “dissenyar” altres maneres de ser i estar en el món.

Breathing pixels. © Umeed Mistry

Adrià Voltes analitza la nova llei educativa del govern espanyol en relació amb els drets dels altres animals sota el ressò del discurs antiespecista que impera en el relat de la pandèmia.

Finalment, Anna Carreras promou una lectura complexa entre l’art generatiu i les maneres de coneixement del món, més enllà de determinismes tècnics.

Inmaterial #12: “Actuar en la emergencia. Repensar la agencia del diseño durante (y después de) la covid-19” (PDF)

© Anna Carreras