Inmaterial #12. Call for Papers

El pròxim número de Immaterial, la revista científica editada per BAU amb la col·laboració de GREDITS, estarà dedicada al tema Actuar en l’emergència, vinculat al Programa de recerca Actuar en la emergencia. Repensar la agencia del diseño durante (y después de) la COVID-19. La convocatòria per a participar està dirigida tant a les participants del Programa com a investigadores externes.
Els seus editors seran Jorge L. Marzo i Ramon Rispoli.

Data límit de recepció de manuscrits: 13 de setembre de 2021.
Aquest número es publicarà al desembre de 2021.

Més informació