1r Congrés Interface Politics

L’objecte del primer Congrés Interface Politics (abril de 2016) era reflexionar sobre el paper i la incidència de les interfícies en l’univers de les eines del sistema productiu, i com configuren i produeixen els imaginaris creatius, polítics, laborals, econòmics i culturals en el marc d’un sistema comunicatiu, universal, naturalitzat, transparent, simple i accessible. L’objectiu era explorar respostes i accions des d’unes pràctiques creatives que volen qüestionar les utopies que se’n deriven.

El Congrés va aplegar, debatre i difondre diverses aproximacions, experiències i pràctiques dels àmbits del disseny, la filosofia política, l’art, l’activisme o els estudis de comunicació, tant des d’unes perspectives en format acadèmic com no-acadèmic.

Hi ha edició digital de les Actes acadèmiques:
http://www.gredits.org/wp-content/uploads/2016/11/Publicacions_Gredits_04_V2_web.pdf

Vídeos de sessions:
http://www.gredits.org/ca/produccio-cientifica/congressos/politiques-de-la-interficie-2016/3603-2/

 

Interface Politics I va ser una iniciativa de:

  • GREDITS (Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social) de BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona
  • HANGAR (Centre de Producció i Recerca d’Arts Visuals a Barcelona)
  • IMAGIT (Consorci Europeu de Recerca Multidisciplinària)
  • MEDIACCIONES, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Amb la col·laboració de:

  • GRE KONEKTO (UVic / Universitat Central de Catalunya)
  • Grup de Recerca Cultura i Audiovisuals (Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull)
  • Arts Santa Mònica (Generalitat de Catalunya)