Inscripció

Ponents: GRATUÏTA.

Assistents:

3 DIES: 25€

1 DIA: 15€

Estudiants de BAU, alumni de BAU i persones aturades: GRATUIT.

Notes

Ponents:

La inscripció per participar al Congrés de les persones amb comunicacions acceptades, inclou:

  • Assistència al programa complert de comunicacions i conferències del Congrés.
  • Certificat de participació.
  • Publicació de la comunicació al llibre digital d’actes (amb ISBN) que s’editarà a càrrec de GREDITS/BAU.
  • Les comunicacions seleccionades podran optar a publicació -en format article acadèmic- al número monogràfic que la revista Artnodes editarà en 2019 en ocasió del present Congrés.
    Artnodes: artnodes.uoc.edu
    Indexada en SJR (Quartil 2)

La data límit de lliurament dels abstracts és el 20 de juny de 2018.

La data d’inici de les inscripcions és a partir del 15 de juliol de 2018.

 

Assistents:

La inscripció per atendre el Congrés inclou:

  • Assistència al programa complert de comunicacions i conferències del Congrés.
  • Certificat d’assistència.

La data límit per la inscripció per atendre el congrés és el 27 de novembre de 2018 a les 17 h.

Els estudiants de BAU i els alumni de BAU tenen accés gratuit al Congrés prèvia inscripció.

Les persones en situació d’atur, cal que enviin un email a comunicacio@bau.cat sol·licitant la seva plaça gratuïta.