Procediments

CRONOGRAMA D’INSCRIPCIÓ, RECEPCIÓ DE DOCUMENTS, COMUNICACIÓ D’AVALUACIONS I SESSIONS DEL CONGRÉS

 • 1 febrer 2018 – Obertura del Call for Papers
 • 20 juny 2018 – Data límit per a la recepció de resums
 • 15 juliol 2018 – Comunicació resultats d’avaluació de resums
 • 20 octubre 2018 – Lliurament de comunicacions definitives per a la posterior publicació d’actes
 • 28, 29, 30 novembre 2018 – Sessions del Congrés

Les persones que vulguin participar amb comunicacions hauran enviar-les a callforpapers@gredits.org

Una vegada que el Comitè Científic hagi seleccionat els resums rebuts, es formaran les corresponents meses, les seves coordinacions, i els títols indicatius i descriptius dels temes de cadascuna de les elles. També s’assignarà el nombre de taula i el dia de l’activitat en el programa del Congrés. Tota aquesta informació serà comunicada als ponents amb antelació.

 

FORMAT I ENVIAMENT DE ABSTRACTS

Els resums de les comunicacions propostes han de complir els requisits següents:

Resum

 • Format PDF
 • No ha de constar l’autoria (requisit per al procés d’avaluació a cegues)
 • Extensió màxima de 500 paraules + 5 tags orientatius
 • Pot fer-se constar una bibliografia de fins a 5 recursos
 • Idioma: anglès, català o castellà. La versió en anglès és obligatòria. Les comunicacions podran realitzar-se en qualsevol dels tres idiomes, encara que es fomentarà l’anglès en els debats de les meses.

Cal també adjuntar un document de CV

 • Format PDF
 • Idioma: anglès, català o castellà. La versió en anglès és obligatòria.

Es farà constar:

  • la afiliació institucional, professional o d’un altre tipus.
  • correu electrònic de contacte
  • links de treball, obres, etc.
  • Retrat

El Comitè Organitzador expedirà un certificat acadèmic de participació.

El Comitè Organitzador publicarà en format digital (amb ISBN) les actes completes del Congrés mitjançant llicència CreativeCommons.

Així mateix, les comunicacions seleccionades podran optar a publicació -en format article acadèmic- al número monogràfic que la revista Artnodes editarà en 2019 en ocasió del present Congrés.
Artnodes: artnodes.uoc.edu
Indexada en SJR (Quartil 2)

Les sessions del Congrés tindran lloc a BAU Centre Universitari de Disseny (c/Pujades 118, 08005 Barcelona) i a Hangar.

Correu de consulta: ipc@gredits.org