Sense categoria

I Jornada d’Objectologies: la matèria contraataca

Després d’un primer any de lectures i debats, el passat 17 de juny de 2014, la línia de recerca Objectologies va celebrar una primera trobada amb altres investigadors i persones interessades en temes similars, amb l’objectiu de compartir dubtes, idees i reflexions. La jornada es va organitzar entorn de dos grans blocs: un sobre les potències metodològiques de treure el subjecte del centre (“Episodi I: Materialitzar els mètodes”, amb la participació de Blanca Callén i Laurence Rassel), i un altre que va recollir exemples de projectes des de diferents disciplines i epistemes (a cura de Tomás Sánchez Criat i José Luis de Vicente, “Episodi II: La matèria en acció”).