> Dra. Mafe Moscoso

Mafe Moscoso en el patronat d’Hangar

La Dra. Mafe Moscoso, membre de GREDITS i professora de BAU forma part com a vocal, del nou Patronat de la fundació privada AAVC, al costat de Pilar Bonet (vicepresidenta), Fito Conesa, Hiuwai Chu (vicepresidenta), Jordi Ferreiro, Daura García, Ingrid Guardiola, Laura Llevadot i Anna Pahissa (presidenta).

Hangar, un centre obert per a la recerca i la producció artística que fa costat a creadorxs i artistes, és una iniciativa que es gestiona des de l’any 2003 a través de la fundació privada AAVC.

Hangar ofereix un context i uns serveis que possibiliten la recerca i el desenvolupament de les produccions artístiques de manera parcial o integral, i acompanya els seus resultats mitjançant la seva inclusió en diverses xarxes i plataformes o la detecció de les possibilitats del seu ancoratge en altres sectors.

La Dra. Mafe Moscoso treballa i investiga entre/a través/per a/amb/des dels encreuaments entre etnografia, escriptura i art, des d’una perspectiva anti-racista i feminista.