Jaron Rowan

Tercer Encuentro de Sociología Ordinaria

Jaron Rowan, coordinador de la línia d’Objectologies, va participar el passat 14 de maig en el programa Emociones ordinarias dins el Tercer encuentro de sociología ordinaria celebrat al Media-Lab Prado (Madrid) del 13 al 14 de maig.

Read more >
Jaron Rowan

Tercer Encuentro de Sociología Ordinaria

Jaron Rowan, coordinador de la línea de Objetologías, participó el pasado 14 de mayo en el programa Emociones ordinarias dentro del Tercero encuentro de Sociología ordinaria celebrado al Media-Lab Prado (Madrid) del 13 al 14 de mayo.

Read more >

The Journal of Spanish Cultural Studies

Jorge L. Marzo, membre de GREDITS, ha passat a formar part del comitè editorial de The Journal of Spanish Cultural Studies, una de les publicacions acadèmiques de referència sobre cultura espanyola als Estats Units.

Read more >

The Journal of Spanish Cultural Studies

Jorge L. Marzo, miembro de GREDITS, ha pasado a formar parte del comité editorial de The Journal of Spanish Cultural Studies, una de las publicaciones académicas de referencia sobre cultura española en los Estados Unidos.

Read more >
credits_rac_elena

Crèdits RAC com a suport de GREDITS

Els RAC són els crèdits que els estudiants poden obtenir per participar en activitats universitàries no programades al Pla d’Estudis. Poden ser de caràcter cultural, esportiu, de

Read more >