Sílvia Ventosa i Muñoz

Fotograf: Rafael Vargas

Llicenciada en Filosofia i Doctora en Antropologia Urbana.
Actualment és conservadora de teixits i moda del Museu del Disseny de Barcelona. Ha estat conservadora en cap del Museu Tèxtil i d’Indumentària de Barcelona, i conservadora del Museu Etnològic de Barcelona i del Museu de les Arts, Indústries i Tradicions Populars de Barcelona.

Investiga des de l’antropologia les relacions entre el vestit, el cos, la moda i els gèneres, el sistema de moda. En el camp de l’art tèxtil, treballa en la recuperació de matèries primeres i tècniques tèxtils, tant en manifestacions artístiques com en laboratoris d’artesania i craft-activism. Ha publicat una cinquantena de treballs sobre artesania, vestits populars, moda, museologia, antropologia i teixits de diferents cultures.