GREDITS

Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social

Partint de l’ideari de BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona, ​​i de la preocupació i interessos compartits pel seu equip docent investigador, l’any 2010 neix GREDITS (Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social), sota el tenaç impuls de la Dra. Teresa Martínez Figuerola.

GREDITS va ser reconegut com a Grup de Recerca Emergent per la Generalitat de Catalunya en la convocatòria de suport als grups de recerca de 2014 (SGR, 2014-2016). Finalment, en la subsegüent convocatòria (SGR 2017-2019) va ser reconegut com a Grup de Recerca Consolidat (SGR-514).

Format per un grup multidisciplinari de docents del Grau en Disseny, GREDITS té com a finalitat crear una plataforma col·lectiva de recerca on analitzar com els canvis socials i tècnics incideixen en la forma, el concepte i la funció de l’art i del disseny, i com els dissenyadors i creadors contemporanis contribueixen a delinear-los però també a posar-los en perspectiva crítica.

Les investigacions del grup s’han manifestat al llarg d’aquests anys a través de múltiples formats (publicacions, congressos, exposicions, projectes i contractes d’R+D+i …) sempre amb la voluntat de transferir obertament i pública els resultats dins la comunitat de BAU i fora d’ella, i en diàleg permanent amb altres prestigioses comunitats acadèmiques i creatives nacionals i internacionals.

Les línies principals recerca se centren en:

L’exploració de noves genealogies de l’art i el disseny, incloent els relats de la memòria històrica

GREDITS, com a grup de recerca orientat a explorar la funció i reptes de l’art i el disseny com a instruments de competència pública i de transformació social, entén que qualsevol anàlisi de les imatges del passat i del present ha de comportar una comprensió singular del fenomen iconològic, entès com un sistema alfabètic el qual determina la forma de descriure i prescriure el món.

Qualsevol aproximació a la història i crítica de les imatges només pot tenir rellevància si, alhora, és capaç d’analitzar els modes i mètodes d’anàlisi, el propi llenguatge que s’empra en l’anàlisi. És des d’aquesta òptica iconològica que una part important dels estudis sobre història de l’art i del disseny es duen a terme en relació a la configuració i/o deconstrucció de genealogies històriques i arqueologies de mitjans; també sota el paraigua d’una metodologia competent que sigui capaç de traçar determinades lectures de present més enllà d’unes simples línies formals.

En aquesta direcció, qüestions com ara l’elaboració i posada en perspectiva d’una història femenina i feminista de la creativitat, en especial del disseny gràfic; una crítica de la ideologia patrimonial de la visualitat, concretament en les formes visuals heretades de la dictadura franquista i dels passats colonials, mitjançant tècniques anomenades “espectrològiques”; la construcció dels règims de veritat en l’àmbit de la imatge; la governança algorítmica en l’àmbit de la imatge; o la construcció dels règims d’ús en els mecanismes de comunicació són exemples d’aquesta perspectiva de grup respecte a les ciències de la imatge.

El disseny, l’ecologia i el gènere com a factors que s’emmirallen en les recents pràctiques i teories creatives

Després del feminisme postestructuralista de finals de segle XX i ja entrats en el XXI, es desplega un nou paradigma sobre les qüestions de gènere, el qual posa en crisi l’artifici social del femení i masculí, del que heterosexual i homosexual, del que normatiu i dissident, i sobre la dimensió semàntica i política d’aquestes taxonomies.

Un nou paradigma que, irremissiblement, ens porta fins a la més sincera reflexió sobre l’essència de la condició humana. En el mateix sentit, un disseny que es pretengui sostenible ha de reconèixer les causes, efectes i solucions de l’actual crisis ecològica planetària, efecte de la pròpia normativitat de l’explotació capitalista, tot explorant formes de discurs i pràctica realistes i aplicables amb immediatesa.

A partir d’aquest plantejament, GREDITS es planteja investigar i aprofundir sobre les repercussions d’aquests urgències en el món del disseny, en les seves múltiples especialitats. Unes influències que es plantegen bidireccionals, és a dir, des del marc de pensament sobre el sector de la creativitat, però també del disseny com a factor de canvi i, al seu torn, també com a legitimador del model normatiu promogut pel sistema biopatriarcal que determina l’esdevenir de cossos i ecosistemes.

Des d’aquesta òptica, GREDITS persegueix -a l’estela de la filosofia defensada pels programes de BAU- el foment tant, d’una banda, dels estudis de gènere i de les realitats i representacions de l’col·lectiu lèsbic, gai, transsexual, bisexual, intersexe i queer (LGTBIQ), la conscienciació sobre la importància de la lluita per la igualtat real de drets, oportunitats i resultats, i la promoció del coneixement i la teorització sobre la diversitat sexual, corporal i de gènere dins de les pràctiques creatives; com també, d’un altra banda, plenamente connectada a la primera, dels estudis de sostenibilitat de processos, pràctiques i materials amb la voluntat de participar activament en una reversió de l’actual crisi endèmica de les espècies i dels ecosistemes naturals.

Les noves pedagogies i metodologies de recerca i docència en art, disseny i humanitats

L’aprenentatge del disseny implica, entre altres coses, habitar espais pedagògics en canvi constant, en els quals didàctiques experimentals i nous laboratoris conviuen amb pràctiques didàctiques procedents de diverses tradicions.

Es fa necessària, per tant, l’exploració de la incidència dels nous contextos, mètodes i eines heterogènies en els processos d’aprenentatge / ensenyament del disseny, i com provoquen connexions i hibridacions amb altres àmbits i sabers, per afrontar escenaris de transformació constant.

Paral·lelament, es fa necessari explorar la manera en què aquests nous contextos, eines i metodologies es poden desplaçar, mitjançant recursos diversos i pràctiques experimentals, cap a tots els àmbits i etapes del procés educatiu i de recerca. Una part important dels treballs de recerca de GREDITS busca analitzar i proposar instruments d’innovació en disseny, ja sigui en l’àmbit de la docència com en els formats metodològics de la investigació.

Una comprensió transdisciplinar de la investigació posa en diàleg, de manera horitzontal, disciplines, mètodes, cosmologies i epistemologies amb l’objectiu de dissenyar un coneixement emergent, capaç d’afectar i deixar-se afectar per diverses disciplines, començant per les disciplines de tall humanístic.

Els problemes contemporanis ja no poden ser abordats des d’àmbits disciplinaris individuals; per contra, necessiten metodologies híbrides capaces d’abordar qüestions complexes que han deixat de ser respostes pels paradigmes disciplinaris les pràctiques de les quals han perdut la imaginació i, per tant, la capacitat de resposta.

En aquest sentit, cal observar metodologies complexes amb la potència de formular noves preguntes i d’articular investigacions situades.