Joan Maroto Sales, doctor ‘Cum laude’!

Joan Maroto, col·laborador de GREDITS, docent al Grau de Disseny i en el Màster Universitari en Disseny de BAU, va presentar la seva tesi doctoral el passat 9 de febrer.  Ens plau comunicar i celebrar que ha obtingut el grau […]